DR. FEELGOOD
KLAMYDIA
Matti ja Teppo
JONNA TERVOMAA
Matti ja Teppo
MARJO LEINONEN & BUBLICANS
2008
MOUNT MARY
2008
BEATMORE
2008
RHYTHMBREAKERS
2008
AIRI'S
previous arrow
next arrow

Rytmiraiteen junailijat toivottavat hienoa uutta vuotta kaikille rytmimusiikin ystäville!

Kiitos vielä viime kesän festivaalista yleisölle, bändeille ja talkooväelle. Toivottavasti nähdään ensi elokuussa eli 18. ja 19.8.2023.

Kategoriat: Uutiset